สาระไอที » คีย์ลัดที่สำคัญ Microsoft Excel

คีย์ลัดที่สำคัญ Microsoft Excel

  21 มิถุนายน 2020
312   0

แชร์เรื่องนี้

คีย์ลัดต่างๆที่สำคัญของโปรแกรม Microsoft Excel

ปุ่ม F ต่างๆ

F1    Help
F2    Edit (แก้ไขข้อความต่างๆ)
F3    Paste ใช้เรียกชื่อที่ตั้งขึ้นนำมาใส่ในสูตร
F4    เปลี่ยนหรือใส่เครื่องหมาย $ ในตำแหน่งอ้างอิงบนสูตร
F4    ทำการทำคำสั่งล่าสุดซ้ำอีกครั้ง
F5    ไปยังตำแหน่งเซลล์ที่ต้องการ (Goto)
F9    คำนวณ

ปุ่ม Ctrl

Ctrl + ;    ใส่วันเดือนปี
Ctrl + :    ใส่เวลา
Ctrl + c    Copy
Ctrl + v    Paste (เทียบเท่ากับการกด Enter)
Ctrl + x    Cut
Ctrl + s    Save
Ctrl + Alt + F9    คำนวณเพื่อแก้ไข Recalculation Bug
Ctrl + Click    เลือกเซลล์หลายเซลล์พร้อมกัน
Ctrl + Enter    บันทึกซ้ำลงไปในกลุ่มเซลล์
Ctrl + .   เพื่อสำรวจขอบเขตพื้นที่เซลล์ที่เลือกไว้
Ctrl + Home  ไปยังเซลล์ซ้ายบนสุด
Ctrl + End     ไปเซลล์ขวาล่างสุด

คีย์ลัดอื่นๆที่ใช้บ่อยๆ

Shift + F9   = สั่งคำนวณเฉพาะ active sheet
Alt + Enter   = ขึ้นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดิม
Alt + F11   = สลับหน้า Window ระหว่าง Excel กับ VBE
End หรือ การกดปุ่มลูกศร   = ไปเซลล์สุดทางในทิศนั้น
Shift + End หรือ การกดปุ่มลูกศร = เลือกตั้งแต่เซลล์ที่ใช้อยู่ ไปจนถึงเซลล์สุดทางในทิศนั้น ลูกศร เลือกส่วนต่างๆของกราฟ